Padleresultater

Resultater fra nasjonale konkurranser i flattvannspadling

# konkurranser:
71
# utøvere:
543
# løp:
1651
# resultater:
13779

Resultatvisning
Alle registrerte resultater kan finnes i Vis-menyen. Der kan man
  • navigere i konkurranser og løp i Resultater
  • få en kjapp oversikt over hver utøvers Plasseringer
  • finne resultater for og sammenligne enkeltpersoner i Utøvere
  • se alle utøvere fra enn klubb i Klubber
  • se alle Norges Cup poeng for utøvere og klubber i NC poeng

Legg merke til at begrepet PR - personlig rekord - på disse sidene brukes om den beste tiden som vi har registrert for den enkelte utøver. Dette kan for mange utøvere være misledende da deres faktiske personlige rekord er satt i arrangementer som (ennå) ikke er dekket på denne siden.

Registrere nye resultater
Hvis du ønsker å bidra til å registrere resultater fra nasjonale eller internasjonale konkurranser, enten fortøpende eller fra tidligere arrangementer, kan du registerere deg og navigere i Editer-menyen.

Forslag til forbedringer og endringer mottas med takk. Send helst på epost til padling@juul.no

Disse sidene er ment som hjelp og støtte for aktive utøvere av flattvannspadling samt trenere og støtteapparat.
Nye funksjoner vil fortløpende bli (vurdert) lagt til etterhvert som det kommer innspill.

Vi setter spesielt stor pris på tilbakemeldinger om feil i data som navn, fødselsår og selvfølgelig tider/resultater.

Personopplysninger som finnes på disse sider er navn, klubbtilhørighet, fødselsår og løpstider.
Formålet med informasjonen/sidene er beregning av norgescup-poeng personlig og pr klubb, samt at utøverne/klubber kan se statistikk/grafer over egen utvikling og sammenligning mot andre utøvere.
Kilde: informasjonen til disse sidene hentes inn fra løpsinfo på www.racemanager.no, publiserte filer med eldre resultater samt resultater fra ICF for internasjonale konkurranser
Enhver utøver eller foresatt til utøver under 18 år kan til enhver tid be om å bli slettet/anonymisert fra denne oversikten. Ta kontakt med web-ansvarlig på e-post.


© 2018 William Juul